Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiecoöedinator of locatiedirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Over vertrouwenspersonen
Voor medewerkers
Download de folder