Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51040.539) en Jeanne Jansen (06-23420366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434000.