Identiteit

Nexus is een school voor speciaal (basis)onderwijs. Kinderen die het in het reguliere basisonderwijs niet redden kunnen tijdelijk dan wel vast, op basis van een eigen ontwikkelingsperspectief, onderwijs volgen op onze school.

Kinderen krijgen onderwijs volgens het “maatwerk” principe. De begeleiding vindt plaats op basis van orthopedagogische en orthodidactische uitgangspunten. Wij werken op school opbrengstgericht aan de hand van het 4D-model.