Commissie van Begeleiding

Op Expertisecluster Nexus hebben wij een Commissie van Begeleiding (CvB), deze heeft een ondersteunende, adviserende en controlerende rol. Onze CvB bestaat uit de directeur, locatiecoördinator, zorgcoördinator, orthopedagoog en intern begeleiders.

 

We houden ongeveer 20 x per jaar een CvB intern. Naast deze CvB vindt er 4x per jaar een CvB plaats waarbij de leerplicht, jeugd- en gezinscoach en consulent Samenwerkingsverband aansluit (CvB extern).

 

In de CvB wordt het volgende besproken:

-Nieuwe aanmeldingen

-Leerlingenzorg; hulpvragen vanuit de leerkracht en intern begeleiders

-Leerlingen die een externe plaatsing hebben maar wel verbonden aan school zijn

-Verzuim

 

Observaties

Binnen onze school kunnen leden van het zorgteam (IB, orthopedagoog, zorgcoördinator, coach) een observatie doen in de klas. Dit kan een groepsobservatie, een observatie van de leerkracht of een individuele observatie zijn.

 

Als er een observatie wordt gedaan door een externe, dus niet verbonden aan school, worden de desbetreffende ouders of groep om toestemming gevraagd.

 

Onderwijszorggroep

Op Expertisecluster Nexus hebben wij de onderwijszorggroep (OZG). De OZG is een groep voor leerlingen van 4 t/m 6 jaar bij wie de onderwijs- en zorgbehoeften nog kaart moeten worden gebracht. Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs (Nexus) en Jeugdhulp (Parlan). Het doel van deze samenwerking is integraal antwoord geven op de vraag: wat heeft dit gezin/ kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

 

Voor het onderwijsgedeelte is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs nodig en voor het zorggedeelte een IBP vanuit de gemeente.

De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen en er staat dagelijks een jeugdwerker en leerkracht op de groep. De plaatsing op de OZG is ongeveer 1 jaar.


SO Opmaat

Op Expertisecluster Nexus hebben wij SO Opmaat. SO Opmaat is een groep voor leerlingen van groep 6 t/m 8 bij wie naast onderwijsbehoefte ook zorgbehoefte aanwezig zijn. Er is een nauwe samenwerking tussen onderwijs (Nexus) en Jeugdhulp (Parlan). Het doel van de samenwerking is om samen de leerlingen weer volledig onderwijs te laten volgen binnen een groep. Dit kan zijn binnen het SO, SBB of regulier onderwijs.

 

Voor het onderwijsgedeelte is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs nodig en voor het zorggedeelte een IBP vanuit de gemeente.

De groep bestaat uit 8 – 10 kinderen en er staat dagelijks een jeugdwerker, leerkracht en onderwijsassistent op de groep. De plaatsing op de SO Opmaat is tijdelijk.