Onze School

Nexus betekent 'verbinden' in het Latijn. Met deze naam wordt de relatie kinderen-ouders-school benadrukt, evenals de samenwerking tussen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet (speciaal) basisonderwijs.