Aanmelden

 

Om een leerling aan te kunnen melden voor onze school is er altijd eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig. Voor onze regio is dit het SWV Noord-Kennemerland. Voor leerlingen buiten onze regio geldt een TLV van het SWV van de regio waarin ze wonen. De toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar de leerling op dat moment zit. Voor de leerlingen van de onderwijszorggroep is een indicatie voor Parlan vereist. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden aangemeld bij SO Antonius of SBO Nexus. Na toelating vindt er een intake en rondleiding plaats op het SBO of het SO. De intake is een kennismakingsgesprek. De locatiecoördinator, de gedragswetenschapper of de zorgcoördinator nemen de verschillende begeleidingsmogelijkheden door met de ouders tijdens het gesprek.​

 

 


Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl