Nieuw schoolgebouw

Vanaf schooljaar 2022-2023 biedt de Aloysius Stichting speciaal onderwijs en ondersteuning in Heerhugowaard in een Expertisecentrum Passend Onderwijs, samen met Heliomare.

 

Het schoolgebouw in Heerhugowaard wordt gebouwd door Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). SMV bouwt een gebouw met zowel een school voor Heliomare als voor Aloysius. Sportfuncties en een aantal algemene functies in het gebouw worden gezamenlijk gebruikt.

 

Waar?

Ons nieuwe gebouw komt op De Vaandel-Zuid. De gemeente Heerhugowaard ontwikkelt De Vaandel Zuid tot een nieuwe wijk van Heerhugowaard. Het wordt een wijk met een bijzonder karakter. Samenwerking op sociaal en maatschappelijk gebied is leidend en wordt door de gemeente gestimuleerd. Ons gebouw grenst aan Buurtschap Waar Anders, een duurzame en ecologisch opgezet woongebied met sociale functies. Aansluitend aan Waar Anders komen nog 3 delen woonwijk en mogelijk een zorgboerderij en een (zorg)hotel.

 

Bouw

De bouwvoorbereiding start vanaf februari 2021.

 


Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl