De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk klankbord als vertegenwoordiging van alle ouders en leerkrachten, en bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.

De MR wordt door de directie op de hoogte gesteld van alle beleidsplannen die worden ontwikkeld.

In de MR-vergadering wordt uitgelegd welke gedachten en doelen bestuur en directie hebben bij alle plannen die worden ontwikkeld.

Bestuur en directie horen van de ouders in de MR hoe de plannen op hen als ouder overkomen.

De MR heeft instemmingsrecht op plannen die het werken in de school grondig zou kunnen veranderen. De MR wordt veelvuldig om advies gevraagd, in hoeverre men als ouder tegen de plannen aankijkt en of men nog tips heeft vanuit hun positie.

Het werken in de MR gaat altijd over het schoolbeleid als geheel, dus niet over zaken die specifiek de klas van uw eigen kind betreffen. Daar zijn andere communicatiekanalen voor.

U kunt zitting nemen in de MR gedurende de periode dat uw zoon of dochter op school zit.

Er wordt zo’n acht keer per jaar vergaderd.

 

Doordat ouders na enkele jaren de raad weer verlaten, is het ook van belang nieuwe ouders te interesseren voor de MR. Wellicht dat in u zelfs een toekomstig nieuw lid schuilt. Mocht u het werk van de MR een keer van nabij willen meemaken, kunt u altijd een keer een vergadering bijwonen.

U vindt de data in de kalender

 

 

MR leden

Voorzitter:

Melanie Bogaart - melanie.bogaart@aloysiusstichting.nl

Secretaris:

Daphne Bruin - daphne.bruin@aloysiusstichting.nl

Penningmeester:

Dennis Erich - dennis.erich@aloysiusstichting.nl

 

Oudergeleding:

Carla Blom - nexusouders@gmail.com

Renee Pater - nexusouders@gmail.com

Maruschka Jonker - nexusouders@gmail.com

 

Personeelsgeleding:

Melanie Bogaart - melanie.bogaart@aloysiusstichting.nl

Daphne Bruin - daphne.bruin@aloysiusstichting.nl

Dennis Erich - dennis.erich@aloysiusstichting.nl

Charlotte Verhoek - charlotte.verhoek@aloysiusstichting.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Expertisecluster Nexus

Het Schild 2b

1704 EK Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl