Bestendiging leerlingen

 

Expertisecluster Nexus volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek zitten.

 

De school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een telefoontje.