Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Gecertificeerd: Nexus Cultuur Co÷rdinatoren

08 april 2019

Een mooie start van de maand april bij Nexus, want onze collega's Elly Wessel en Ester Biesboer hebben hun certificaat Cultuur Coördinator behaald!

 

Cultuureducatie op maat

Elly en Ester hebben een jaar lang een cursus gevolgd via Plein C over cultuureducatie en hoe dit ingezet kan worden binnen een team. Gedurende dit traject hebben zij de behoeften en wensen van leerlingen, collega's en de directie van Nexus uitgebreid in kaart gebracht. Op basis van hun bevindingen hebben zij een beleidsplan voor cultuureducatie binnen Nexus opgesteld - en dat belooft veel moois voor de nabije toekomst!

 

Cultuur ervaren

In het beleidsplan hebben Elly en Ester onder andere een visie op cultuuronderwijs uitgewerkt en diverse acties vormgegeven om hier invulling aan te geven. "Wij zien cultuuronderwijs niet als extraatje voor de leerlingen, maar als overdracht van normen en waarden. Cultuur kan leerlingen echt laten ervaren wat zij leren en kan hen raken. Om dit te ontdekken is kennismaking met kunst en cultuur van grote waarde." Nu het cultuurbeleidsplan voor Nexus is uitgewerkt, is het de hoogste tijd tijd om het beleid in de praktijk te brengen.

 

Doorontwikkeling cultuuronderwijs

Dat leerlingen en teamleden van Nexus de komende tijd op mooie ontwikkelingen binnen cultuureducatie kunnen rekenen moge duidelijk zijn, maar hiermee is de kous nog niet af. In januari start Ester namelijk met de vervolgopleiding post-hbo Cultuurbegeleider aan Hogeschool Inholland, waarmee cultuuronderwijs op Nexus gaandeweg steeds meer diepgang zal krijgen.

 

Elly, Ester en de rest van team Nexus kijken er naar uit om cultuureducatie nadrukkelijk op de kaart te zetten en de ontwikkelingen en resultaten te delen!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl