Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Aloysius tekent voor expertisecentrum passend onderwijs in Heerhugowaard

30 januari 2019

De gemeente Heerhugowaard, de Aloysius Stichting, Heliomare en Stichting Maatschappelijk Vastgoed hebben afgelopen maandag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een expertisecentrum passend onderwijs in Heerhugowaard.

 

Expertisebundeling

In het expertisecentrum bundelen de Aloysius Stichting en Heliomare (onderwijs voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of autisme) hun expertise, en gaan intensief samenwerken op één locatie om beter in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen te kunnen voorzien. “De samenwerking in het nieuwe expertisecentrum is een goede bijdrage om de één kind, één plan gedachte verder vorm te geven”, aldus Hans Kelderman.

 

 

Expertisecentrum Noord-Holland Noord

Het expertisecentrum richt zich op speciaal onderwijs voor in totaal ongeveer 400 kinderen in de basisschoolleeftijd. De leerlingen van Expertisecluster Nexus -onderdeel van de Aloysius Stichting- gaan als het zover is naar het nieuwe expertisecentrum in Heerhugowaard. Heliomare biedt in het gebouw ruimte aan de leerlingen van De Ruimte in Bergen en De Alk in Alkmaar. Daarnaast richt het expertisecentrum zich op kinderen die elders uit de regio komen.

 

Noodkreet speciaal onderwijs

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een stap op weg naar de bouw van het expertisecentrum waar de betrokken partijen lang op hebben gewacht. Gesprekken rondom de ontwikkeling van het expertisecentrum zijn al gaande sinds 2013, maar de financiering van het expertisecentrum vormde tot nu toe een knelpunt. Dit leidde ertoe dat de gemeente Heerhugowaard, Heliomare en de Aloysius Stichting in december 2017 een gezamenlijk persbericht publiceerden (klik). “Als het rijk niet meer geld beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs, dan laten we kwetsbare kinderen in de kou staan”, luidde de boodschap. Deze noodkreet heeft ook de Stichting Maatschappelijk Vastgoed bereikt. Deze projectontwikkelaar is bereid gevonden het nieuwe gebouw volledig te financieren.

 

 

Ambities in De Vaandel-Zuid

Het expertisecentrum passend onderwijs van de Aloysius Stichting en Heliomare wordt gebouwd op De Vaandel-Zuid in Heerhugowaard. Als alle fases volgens plan verlopen, wordt het gebouw in 2022 opgeleverd. In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, drie sportzalen en ruimte voor behandeling en zorg. Het complex wordt gasloos, volledig energieneutraal en vormgegeven met veel aandacht voor het binnenklimaat. Stichting Maatschappelijk Vastgoed blijft eigenaar van het pand en verhuurt het aan de Aloysius Stichting en Heliomare. De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst hopen dat de komst van het expertisecentrum ook andere maatschappelijke instellingen naar De Vaandel-Zuid zal trekken.

 

 

Op naar de volgende stap

Naar verwachting vindt eind maart 2019 de definitieve besluitvorming plaats over de samenwerking, als ook de inspraakorganen, de gemeenteraad en de raden van toezicht een positief advies of besluit hebben genomen. Hans Kelderman, Remco Prast, Niels Delamarre en Suzanne Wit-Peperkamp blijven zich uiteraard ook de komende periode namens Aloysius Stichting inzetten voor het realiseren van het expertisecentrum!

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl