Samen met ouders

Ouders zijn actief betrokken bij onze school. Er is een medezeggenschapsraad en een oudervereniging. Hierover leest u meer op de betreffende pagina. Verder is hier belangrijke informatie te vinden met betrekking tot het aanmelden van uw kind, het verlof en klachten.