De ouderraad

Expertisecluster Nexus heeft een ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van SBO Nexus en SO Antonius en 2 personeelsleden. De ouderraad helpt met het organiseren van activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, kerst, sportdag. Ook u als ouder kunt over deze activiteiten meedenken en meebeslissen tijdens de openbare jaarvergaderingen.

 

De ouderbijdrage

Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks, met goedkeuring van de MR, een vrijwillige bijdrage betalen aan de oudervereniging. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Wij denken hierbij aan kosten voor:

  • feestelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstfeest
  • schoolreisje
  • activiteiten als museumbezoek/thema-avond/scholierenwedstrijden
  • culturele zaken
  • kamp groep 8.

De ouderbijdrage wordt door de ouderraad en de school vastgesteld en heeft - wettelijk - een vrijwillig karakter.

 

Leden van de ouderraad

Voorzitter

Diana Everts

 

Secretaris

 

Penningmeester

Natasja ten Cate

 

Leden

Arjan Boekel

Debora Brands

Mariëtte Kusters

Jessica Snijder

Elise Versluis

 

Leerkrachten

Anke Lelieveld

Femke Luit

 

 


Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl