Sociale veiligheid

Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale veiligheid.

 

Nieuwe wet

In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen, dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet.

 

Pesten

De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten, en daarnaast:

- een sociaal veiligheidsbeleid voeren

- de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren

- een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon

coo¨rdineert het (anti)pestbeleid.

 

Hoe doen wij dit op onze school?

Een sociaal veiligheidsbeleid voeren

Hier gaan we gewoon mee door! We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting al onze veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.

De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen en ouders/ verzorgers. In de komende ronde zullen we voor beide doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe dit wordt ervaren.

Een vast aanspreekpunt hebben

Bij ons op school is Jet Blokdijk het vaste aanspreekpunt voor vragen over pesten en sociale veiligheid. U kunt haar bereiken op mail jet.blokdijk@aloysiusstichting.nl.

 

Veiligheidsplan

Komend schooljaar gaan we ons huidige veiligheidsplan volledig herzien. Het wordt hierdoor overzichtelijker, en we gaan voldoen aan de meest actuele wetten en maatschappelijke eisen. Het herziene beleid zal uiterlijk 1 februari 2017 gereed zijn, tot die tijd blijft het huidige veiligheidsbeleid van kracht.

 

Veiligheidscoördinator

Onze veiligheidscoördinstor is Jet Blokdijk. Bereikbaar via

jet.blokdijk@aloysiusstichting.nl.

 


Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

Tel.: 072 - 5710933

E-mail: info.nexus@aloysiusstichting.nl