Leestijd 3 - 4 min
Nexus versterkt onderwijs, organisatie én netwerk samenwerkingspartners

Begin 2023 krijgt directeur Suzanne Wit de sleutel van het nieuwe schoolgebouw in Heerhugowaard, waarin Expertisecluster Nexus gaat samenwerken met Heliomare, dat onder meer onderwijs biedt aan (lichamelijk) beperkte kinderen. Dat biedt kansen voor kinderen in de regio. En dat geldt ook voor samenwerking met regulier onderwijs en jeugdzorg, vertelt Suzanne.

Nexus biedt onderwijs aan kinderen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dat betekent dat lastiger lerende kinderen en kinderen met gedragsvragen samen leskrijgen. “We maken hiervoor gebruik van een experimenteerregeling”, licht Suzanne toe.

Werken in domeinen

Om kinderen zo goed mogelijk te bedienen, werkt het team nu in drie domeinen. Collega’s in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs in hun domein. Ze denken na over hun uitgaven en laten die opnemen in onze schoolbegroting. “Ze bepalen dus veel zelf”, legt Suzanne uit. Van onderwijsthema’s uitwerken tot casuïstiek bespreken en van onderwijs-opbrengstgesprekken tot praktische zaken: het is aan de professionals in de domeinen.

“De domeinvoorzitter brengt voorstellen in bij ons managementteam. Daar zorgen we met de voorzitters voor de onderlinge verbinding en de doorgaande lijn in de school. We zijn echt nog lerende in deze andere organisatiestructuur, maar collega’s geven al wel terug dat zij zich meer gehoord voelen.”

Onderwijs toekomstgerichter maken

Nexus is in alle domeinen bezig met het toekomstgerichter maken van het onderwijs, te beginnen met meer cultuur, techniek en ICT in het aanbod. “We willen meer thematisch en praktischer werken, omdat we merken dat kinderen dat nodig hebben.” Maar het personeelstekort zit ons wel in de weg”, constateert Suzanne.

“Zo is onze cultuurcoördinator gestopt en hadden we meer wisselingen. De groepen gaan altijd voor, dus als je het met minder mensen moet doen, gaan onderwijsvernieuwingen soms langzamer dan je wilt.”

Anders kijken naar het team

Sowieso vraagt het lerarentekort om anders kijken naar de onderwijsorganisatie. “Gelukkig zijn collega’s heel flexibel en zijn parttimers vaak bereid om extra te komen werken”, merkt Suzanne, “maar richting de toekomst moet het anders.” Leerkrachten kunnen mogelijk meer ingezet worden als coaches voor leerkrachtondersteuners.

“Er komen ook steeds meer ideeën uit het team zelf om slimmer samen te gaan werken”, merkt Suzanne. Collega’s ontwerpen samen onderwijsthema’s, de inzet van ICT krijgt een boost dankzij gebruik van allerlei materialen zoals Bee Bots en Osmo waarmee je kunt programmeren. En er wordt nagedacht over meer pedagogisch medewerkers in de school.

Nieuw gebouw biedt kansen

Het nieuwe schoolgebouw gaat onderwijsvernieuwing en anders samenwerken ongetwijfeld een boost geven, denkt Suzanne. “Al onze leerlingen hebben een eigen iPad, wat al fantastisch is natuurlijk. In de nieuwbouw krijgen we een ICT-simulatieruimte met een beweegvloer, die uitnodigt tot bewegend leren.”

Ook buiten biedt genoeg uitdaging. “Samen met de buurtschap rondom onze nieuwe school zijn er plannen voor een voedselbos, een blote voetenpad en een moestuin”, illustreert Suzanne. “Binnen delen we een speellokaal, een technieklokaal en maken samen slim gebruik van de ruimte.”

Samenwerken!

Met Heliomare hoopt Suzanne straks meer te delen dan alleen een gebouw. “Samen kunnen we een bredere doelgroep bedienen en van elkaar leren.” Denk aan een gezamenlijke groep voor kinderen met een lichamelijke beperking die ook begeleiding kunnen gebruiken voor hun gedrag.

Nu al deelt Nexus expertise met het regulier onderwijs in Heerhugowaard. Kindcentrum De Vaart is bijvoorbeeld gestart met maatwerkonderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De intern begeleider ondersteunt desgevraagd bij De Vaart en denkt mee over gedragsvragen. Suzanne: “Ook onze zorgpartner Parlan doet mee aan deze pilot.”

Samen met alle onderwijspartners in Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO en de onderwijsconsulenten van gemeenten in de regio, denkt Nexus breder mee over een dekkend netwerk en het onderwijsaanbod per school. “Heel goed, want wij vinden dat er geen kind met leerrecht níet op school zou moeten zijn.”

Dit artikel is ook verschenen in het jaarmagazine 2022-2023, klik hier voor het jaarmagazine.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Marieke Wijntjes