Leestijd 4 - 5 min
Cultuurcoördinatoren Elly en Ester kartrekkers cultuureducatie
Cultuureducatiebeleid Nexus zorgt voor mooie doorgaande leerlijn

Reis mee. Met dit thema van de Kinderboekenweek 2019 wisten cultuurcoördinatoren Elly Wessel en Ester Biesboer en hun collega’s wel raad. Op het schoolplein van Expertisecluster Nexus in Heerhugowaard landde op 2 oktober een heuse luchtballon van De Theaterhelden Leon Batterink en Daniël Romijn. Zo begon de Kinderboekenweek wel heel avontuurlijk. Achter dit soort mooie initiatieven zit een planmatige aanpak om cultuureducatie een serieuze plek te geven in het onderwijs.

Elly en Ester in theater Cool, één van de cultuurpartners van Expertisecluster Nexus waarmee de cultuurcoördinatoren graag samenwerken.

Een luchtballon die landt op het schoolplein … Voor veel leerlingen natuurlijk een onvergetelijke ervaring. Zij mochten hun luchtballonpilotencertificaat halen, keken naar een theatervoorstelling en droomden weg naar verre landen. Kijk: dat kan theater met je doen!

Expertisecluster Nexus maakt serieus werk van cultuureducatie. Kartrekkers zijn leerkracht in het speciaal basisonderwijs Elly Wessel en leerkrachtondersteuner in het speciaal onderwijs Ester Biesboer. Zij haalden in april 2019 hun certificaat cultuurcoördinator en maakten een beleidsplan om cultuureducatie in te bedden in het onderwijs. Elly: “Heel fijn dat we dit samen kunnen doen. Wij duwen elkaar omhoog en scherpen elkaar aan.”

De coördinatoren haalden eerst op bij collega’s wat zij allemaal al doen aan cultuureducatie en wat hun wensen zijn. “Er is veel animo voor en in de groepen gebeurt al veel”, vertelt Ester. Om alle initiatieven planmatig te verbinden en te verdiepen, is nu een beleidsplan gemaakt. “We willen stap voor stap komen tot een doorgaande leerlijn, zodat we duidelijk in beeld hebben wat wij leerlingen vanaf groep 1 tot en met groep 8 willen meegeven.”

“Om je staande te houden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen, hebben leerlingen een kritische blik nodig en creatief vermogen”

Alle disciplines aan bod

Nexus wil leerlingen laten kennismaken met alle disciplines van cultuureducatie: muziek, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, audiovisueel (geluid/film/foto/video/media) en erfgoed. “En dan op een manier waarbij beleving, plezier en welbevinden voorop staat”, licht Elly toe, “en wij kinderen in hun kracht zetten.”

De coördinatoren zetten niet alleen beleidslijnen uit, maar ondersteunen hun collega’s ook praktisch bij het aanbod en de aanpak van cultuureducatie in de klas. Tijdens studiemiddagen delen zij hun kennis en dankzij hun grote netwerk van cultuuraanbieders in de regio, is een koppeling met een excursie of voorstelling buiten de school snel gemaakt.

Cultuureducatie héél belangrijk

De themaweken die de school al organiseert, zijn in het beleidsplan verweven. Zo wordt door leerlingen, ouders en collega’s nog vaak teruggedacht aan de themaweek circus voor de onderbouw, die uitmondde in een circusdag in juli 2019. Leerlingen volgden workshops jongleren, koorddansen, acrobatiek, clownerie en steltenlopen en gaven daarna een voorstelling voor ouders, die volop genoten van hun stralende kroost.
“Onder collega’s heerste na afloop van deze themaweek écht het gevoel ‘dit is het onderwijs dat wij willen geven’. Kinderen die blij thuiskomen en die trots zijn op wat ze doen.” En er is meer. Ester: “Cultuureducatie helpt kinderen ontdekken wie zij zijn en waar zij goed in zijn.”

“Dit is het onderwijs dat wij willen geven. Kinderen die blij thuiskomen en die trots zijn op wat ze doen”

Cultuureducatie: waarom?

Om zich staande te houden in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen, hebben leerlingen een kritische blik nodig en creatief vermogen, is de overtuiging van het Nexus-team. Cultuureducatie leert je dat er niet één manier is om de wereld te bekijken, nodigt je uit om op onderzoek uit te gaan en een brede blik te houden. Je leert je anders uiten dan alleen maar via taal.
Bovendien is kennis van je omgeving, het erfgoed en de historische verhalen die daarbij horen en weten wat er allemaal te beleven is in de wereld héél belangrijk om je verbonden te voelen met jezelf, de ander en je omgeving. “Dat kun je allemaal goed gebruiken om later regisseur te zijn van je eigen leven”, vat cultuurcoördinator Ester samen. “En dat is wat wij graag willen voor onze leerlingen.”

Expertisecluster Nexus

Expertisecluster Nexus in Heerhugowaard heeft zowel speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs in huis en biedt voor kleuters in de regio een onderwijszorggroep, samen met Parlan Jeugdhulp.

 

Nexus partner nieuwe ‘Expertiseschool’ Heerhugowaard

Nexus gaat met Heliomare samenwerken in een nieuw expertisecentrum passend onderwijs aan de Vaandel-Zuid in Heerhugowaard. Naar verwachting is het (duurzame) gebouw met lokalen voor onderwijs, sportzalen en behandel- en zorgruimten in 2022 klaar. Begin 2019 ondertekenden de Aloysius Stichting, Heliomare, gemeente Heerhugowaard en Stichting Maatschappelijk Vastgoed (eigenaar van het pand) de samenwerkingsovereenkomst.

Cultuureducatie in kerndoelen

Cultuureducatie is leuk, maar ook ‘verplicht’. In de kerndoelen voor het onderwijs is bijvoorbeeld opgenomen dat leerlingen leren om taal, beelden, muziek, spel en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren, dat zij leren te reflecteren op eigen werk en dat van anderen en dat zij kennis en waardering ontwikkelen voor aspecten van erfgoed.

Provinciaal netwerk Noord-Holland

Ester en Elly kregen subsidie via gemeente Heerhugowaard om de opleiding tot interne cultuurcoördinator te volgen. Dit deden zij bij cultuur(educatie)organisatie Plein C, die ook penvoerder is van het Noord-Hollandse programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast volgde de school, met Elly en Ester aan kop, het traject Cultuurloper. Ester gaat in januari door met de post hbo-opleiding cultuurbegeleider.

Lees meer over de kinderboekenweek bij Nexus

nexus-onderwijs.nl

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Frank Meester
eerder verschenen Jaarmagazine 2019-2020
relevante categorieën 21e eeuwse vaardigheden, cultuureducatie, doorgaande leerlijnen