Doelgroep
hier de toelichting op dit filter...
terug naar zoekresultaten

Gedragsinterventie op Maat (GOM)

 • Omschrijving

  Gedragsinterventie Op Maat (GOM) is een werkwijze ontstaan in de ambulante begeleiding van kinderen met gedragsproblemen. Wanneer aanscherpen van de regels en het bieden van regelmaat en structuur niet meer voldoende is om het gedrag van het kind in de goede richting te sturen, kan het ongewenste gedrag van een kind zó storend zijn, dat de andere kinderen in de klas – en soms ook de leraar – hieronder lijden.

   

  Voordeel van de cursus

  Gedragsinterventie Op Maat betrekt alle partijen rondom het kind (zowel thuis als op school) bij de aanpak. Het doel is om gewenst gedrag aan te leren en de leerling te leren instructies en opdrachten te begrijpen en op te volgen en zo een betere werkhouding te ontwikkelen. Allereerst brengt de GOM-coach de huidige situatie in kaart, gebruik makend van meetbare gedragsfunctieanalyses. Hierdoor is het mogelijk het gedrag van de leerling vóór en na de interventie te vergelijken. Na het GOM-traject geeft de coach een advies voor verdere aanpak. 

   

  Cursusopzet

  Na aanmelding vindt observatie van de leerling plaats, uitgaande van de hulpvraag. Hierna volgt een intake met alle betrokkenen, waarbij een Vragenlijst Gedragsbeoordeling wordt ingevuld. Vervolgens zet de coach een individueel gedragsplan op, met de voornaamste gedragsdoelen voor de leerling. Dit gedragsplan wordt (zo mogelijk) binnen één week ingevoerd. De coach heeft in die periode 5 individuele sessies met de leerling, waarin door rollenspel en gesprekken gewenst gedrag wordt aangeleerd. Daarnaast gaat de coach de klas in voor een spel/observatie van gedrag, waarbij de leerling in een beloningssysteem punten kan verdienen.

   

 • Data/locatie in overleg

   

 • Aanvraag voor "Gedragsinterventie op Maat (GOM)"

  Naam *
  Organisatie *
  Telefoon *
  E-mail *
  Aanvraag voor
  * verplicht
 • Gedragsinterventie Op Maat

Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl