Leestijd 2 - 3 min
Boost voor muziekonderwijs
Muziekspecialisme de school in

Elf Aloysiusscholen kregen subsidie vanuit de regeling Impuls Muziekonderwijs en verbeteren daarmee het muziekonderwijs op school. Zo ook Expertisecluster Nexus in Heerhugowaard, dat speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs biedt aan leerlingen in de regio Heerhugowaard. Liefst vijf leerkrachten worden muziekspecialist!

“Zelf ben ik enorm geïnteresseerd in muziek en ik zing in een koor. Toch komen mijn muzieklessen hier op school niet uit de verf zoals ik zou willen. Kinderen haken snel af en ze vinden het soms te spannend. Hoe motiveer je leerlingen zó dat ze het leuk vinden om mee te doen?”
Ziedaar de motivatie van leerkracht Amanda om zich in te schrijven voor de opleiding muziekspecialist. “Ik wil ook graag meer handvatten hebben om muziek zo te geven dat kinderen dúrven”, vult collega Melanie aan. “Hoe lok je ze uit de tent om mee te doen? Ik voel me zelf nu vrij onzeker, maar ik wíl wel graag meer met muziek in de klas.”

Vaardiger worden

Ook Sonja, Bettine en Chantal willen vakbekwamer en vaardiger worden. De één heeft veel met muziek, de ander zingt alleen onder de douche als niemand het hoort. Maar alle collega’s hebben één ding gemeen: zij denken dat hun leerlingen veel kunnen hebben aan muziekonderwijs. “Via muziek kun je emoties uiten, het brengt plezier”, vat Chantal samen.
Dus is het vijftal afgelopen september gestart met de tweejarige specialistenopleiding van Stichting Tamino. Het idee is dat wat zij in totaal twintig bijeenkomsten leren meteen toepasbaar is. Muziekdocente Mapsy komt bovendien om de week als co-teacher naar Nexus en gaat samen met de leerkrachten in de praktijk aan de slag.

Gitaar leren spelen: leuk!

“Het lijkt mij ook voor mijzelf erg leuk om beter te leren zingen en om gitaar te leren spelen”, vertelt Bettine. “En ik wil erachter komen hoe ik het voor elkaar krijg om kinderen van die stoel af te krijgen om mee te doen. Muziek biedt afwisseling met het leren uit boeken en is hartstikke goed voor de verbindingen in je hersenen en dat maakt dat je makkelijker leert.”
“Muziekonderwijs is ook goed voor taal, voor rekenen, voor sociaal-emotionele ontwikkeling”, denkt ook Melanie. “En voor de groepsvorming”, vult Chantal aan. “En bovendien komt niet ieder kind thuis in contact met muziek.”

Doel is een doorgaande leerlijn

Als co-teachers helpen Mirjam en Mapsy de leerkrachten bij de voorbereiding en uitvoering van muzieklessen op school. Ze adviseren en coachen. Idee van de tweejarige opleiding is dat muziekonderwijs op termijn een structureel onderdeel wordt van het onderwijsaanbod van Nexus. “Dat kost tijd”, zegt Mapsy, “eerst wil je als leerkracht zelf de skills krijgen.” En: de wens is méér instrumenten om die mooie muzieklessen te kunnen geven, onderstreept Amanda.
Als dat zover is, gaan de leerkrachten hún collega’s weer inspireren om muziekonderwijs op de kaart te zetten. Uiteindelijke doel is een doorgaande lijn, vertelt Chantal, die zelf net saxofoon is gaan spelen. “Ik hoop dat ik me over twee jaar zeker voel als ik muziek geef, en dat ik kwaliteitslessen geef.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
relevante categorieën 21e eeuwse vaardigheden, cultuureducatie, professionalisering

Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl