Onderwijsopbrengsten

Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde 4D-model helpt ons daarbij.

 

In de downloads hieronder presenteren wij de concrete resultaten van de basisvakken en de sociale ontwikkeling voor onze so en sbo groepen, afgezet tegen de schoolstandaard.

 

Downloads:

Opbrengsten Expertisecluster Nexus so 2020

Opbrengsten Expertisecluster Nexus sbo 2020

 


Expertisecluster Nexus

Van Teylingenlaan 5

1701 AA Heerhugowaard

0251-655771

info.nexus@aloysiusstichting.nl